Huisregels

 • Tijdens de lessen is er te allen tijde deskundige begeleiding aanwezig
 • Het is niet toegestaan onderling te handelen binnen de vereniging.
 • Men dient sportief en respectvol met elkaar om te gaan, trainen doe je in groepsverband. Kom gemotiveerd en op tijd. Op tijd komen is minimaal 5 minuten voor aanvang van de training.
 • Protectiematerialen (zoals bitje, handschoenen, scheenbeschermers, tok/kruisbeschermer en Bandage zijn verplicht bij het beoefenen van een vechtsport, zoals het Mauy thai/- kickboxing en zijn er voor je eigen veiligheid. Bij het niet indoen, omdoen etc. van deze protectiematerialen tijdens een training, kan de toegang tot een les worden ontzegd.
 • Grof taalgebruik en vloeken zijn niet toegestaan. Een goed geplaatste grap echter is zeer welkom.
 • Obscene/ aanstootgevende kleding is niet toegestaan (kleding dient tevens schoon te zijn). Het omkleden dient te gebeuren in de daarvoor bestemde kleedkamers, dus niet in de zaal.
 • Gebruik of onder invloed zijn van drogerende of stimulerende middelen zijn niet toegestaan.
 • Open wonden dienen ten alle tijd te worden afgedekt met degelijk schoon materiaal, nagels dienen kort gehouden te worden en sieraden af / uit doen.
 • Er wordt verwacht van leden dat ze zelf spullen als handschoenen en scheenbeschermers gaan aanschaffen. Dit kan men zelf aanschaffen of via Mongkon.
 • Bij het bestellen van handschoenen, scheenbeschermers etc. via Mongkon, dienen deze vooraf te worden betaald.
 • zaal wordt niet verlaten zonder de trainer op de hoogte te stellen en af te groeten (bij binnenkomst aangroeten). Bezoek het toilet voor aanvang van de training om de kans op “hoge nood” tijdens de training te verkleinen.
 • Bij het niet kunnen trainen dient men zich af te melden bij de trainer. Wanneer men niet actief kan deelnemen aan een training kan de les vanaf de kant worden gevolgd. Wel dient men zich te onthouden van opmerking en zich discreet te gedragen.
 • Bij het veranderen van een lid van huisadres of telefoonnummer dient tijdig een “wijzigingsformulier” te worden ingevuld.
 • Maak geen misbruik van hetgeen geleerd is en gedraag je zowel binnen als buiten de sportlocatie als een waardig sportmens. Neem niet deel aan activiteiten die de reputatie van de sport of clubnaam schaden. Juist van (vecht)sporters wordt een voorbeeldfunctie verwacht qua zelfdiscipline, zelfbeheersing en omgangsvormen.
 • Men traint te allen tijde voor eigen risico.
 • Respecteer steeds hierboven vermelde regels, zodat iedereen in een gezonde clubsfeer kan trainen. Overtredingen doe je op eigen risico en kunnen schorsing of uitsluiting tot gevolg hebben.